Handelsbetingelser for studieture

Luk fane

Betingelser for studieture

Skolens studie- og ordensregler gælder på studieturen.

Under rejsen skal lærernes anvisninger følges. Beslutninger, der træffes undervejs, gælder derfor i lige så høj grad som de forud trufne aftaler. Rejselærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at det medfører hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste hjemtransportform, evt. fly.

Der er mødepligt til de faglige programpunkter, og alle skal møde veloplagte og friske til dagens program. Manglende deltagelse betragtes som fravær og kan medføre hjemsendelse. Mødetidspunkter/-steder skal overholdes. Hvis man bliver væk fra gruppen eller kommer for sent til bussen/toget mm., skal man selv betale de rejseomkostninger, som er nødvendige for at kunne støde til gruppen igen.

Indtagelse af alkohol er i udgangspunktet ikke tilladt på studieturen. Dog kan der efter aftale med rejselærerne dispenseres herfor ved særlige lejligheder.

Ingen færdes alene. Om aftenen eller om natten færdes man helst i grupper på mindst tre. Fortæl andre, gerne lærerne, hvor man går hen, og hav altid en seddel med adresse og telefonnummer samt kopi af pas og sygesikringskort med. Man går ALDRIG alene sammen med en fremmed eller inviterer gæster med hjem på hotellet.

Hvis man er afhængig af medicin (f.eks. insulin) eller lider af en sygdom, der kan kræve, at andre er bekendt hermed/indgriben fra andre (f.eks. epilepsi), skal rejselærerne orienteres herom FØR afrejsen.

EU-sygesikringskort (det blå sygesikringsbevis) skal medbringes. Skolen tegner ikke rejseforsikring. Det er op til den enkelte elev, om man ønsker at tegne dette.

Eleven opfordres til at efterlade eget telefonnummer, rejselærernes telefonnummer, navn/telefonnummer på hotellet til forældre, kæreste eller andre nærtstående personer. 

For elever under 18 år

Bemærk: Elever under 18 år vil inden afrejse få udleveret betingelserne for studieturen til underskrift af forældre/værge.
De underskrevne betingelser skal afleveres på skolens kontor senest d. 1. juni 2020.

Handelsbetingelser

Vi modtager betaling med Dankort, Visa og MasterCard. Der kan desuden betales med MobilePay.

De kontooplysninger der indtastes ved køb bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Beløbet trækkes med det samme.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter betaling. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du fortryder, inden fristen udløber, skal du rette henvendelse til Herning HF & VUC, som returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse kan ske via e-mail til info@hhfvuc.dk 

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

www.herninghfogvuc.dk ejes og drives af Herning HF & VUC, CVR-nr.: 29546363, Brorsonsvej 2, tlf. 96 27 62 00 og e-mailadresse: info@hhfvuc.dk