Studietur 2021 - tilmelding
Tilmelding til studietur 2021


I 2. HF arrangeres en studietur i uge 12 2021. Studieturen indgår som en del af den samlede uddannelsestid.

Rejselærerne har udvalgt 1-2 af FN’s verdensmål som udgangspunkt for en tematisk studietur. Der er krav om miljøvenlig transport, f.eks. tog eller bus, men ikke fly.

Studieturen har en egenbetaling på maksimalt kr. 3.200,- Betalingen dækker rejseomkostninger, ophold, forplejning, transportudgifter på destinationen og udgifter til programpunkter.

Skolen yder et tilskud på kr. 250,- pr elev til dækning af entrebilletter og guider.

Betaling sker i tre rater:
1. rate udgør depositum på kr. 950,- og forfalder til betaling d. 1. februar 2020
2. rate på kr. 1.125,- forfalder til betaling d. 1. november 2020
3. rate på maksimalt kr. 1.125,- forfalder til betaling d. 1. februar 2021

Ved afbud før d. 1. november 2020 er det indbetalte depositum på kr. 950,- tabt.
Ved afbud efter d. 1. november 2020 er hele det indbetalte beløb tabt.

I det tilfælde en elev nægtes oprykning i 2. HF tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket depositum.

This form is inactive now