Studietur 2020/2021 - tilmelding
Tilmelding til studietur 2020

I 2. HF arrangeres en studietur i uge 38. Studieturen indgår som en del af den samlede uddannelsestid.

Der udbydes i alt fire studieture, og du vælger på tværs af klasser, hvilken studietur du ønsker at tilmelde dig.

Rejselærerne har udvalgt 1-2 af FN’s verdensmål pr. destination som udgangspunkt for en tematisk studietur. Der er krav om miljøvenlig transport, f.eks. tog eller bus, men ikke fly.

Studieturen har en egenbetaling på maksimalt kr. 3.200,- Betalingen dækker rejseomkostninger, hotelophold, forplejning, transportudgifter på destinationen og udgifter til programpunkter.

Skolen yder et tilskud på kr. 250,- pr elev til dækning af entrebilletter og guider.

Betaling sker i tre rater:
1. rate udgør depositum på kr. 950,- og forfalder til betaling d. 1. februar 2020
2. rate på kr. 1.125,- forfalder til betaling d. 1. maj 2020
3. rate på maksimalt kr. 1.125,- forfalder til betaling d. 15. august 2020

Ved afbud før d. 1. juni 2020 er det indbetalte depositum på kr. 950,- tabt.
Ved afbud efter d. 1. juni 2020 er hele det indbetalte beløb tabt.

I det tilfælde en elev nægtes oprykning i 2. HF tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket depositum.

Valg af destination og verdensmål

 Destination: Østrig – Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel
 Destination: Sønderborg Idrætshøjskole – Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel
 Destination: Holland/England – Verdensmål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur
 Destination: Berlin – Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed og verdensmål nr. 11: Bæredygtighed i byer og lokalsamfund

Navn
*
Dit navn som det fremgår af dit pas
Klasse
*
Kursistnummer
*
Fødselsdato
*
Skrives : 01-02-1999
Mobilnummer
*
E-mail
*
Pasnummer
*
Hvis du vælger destinationen Sønderborg Idrætshøjskole, skal du skrive "Nej" i dette felt.
Udløbsdato i pas
*
Skrives: 01-12-2021. Hvis du vælger destinationen Sønderborg Idrætshøjskole, skal du skrive "Nej" i dette felt.
Er du dansk statsborger?
*
Køn
*
Hvor vil du hen?
*
Her skal du vælge destinationen for studieturen.
Studie- og ordensregler
*
Du finder vores studie- og ordensregler på hjemmesiden under menupunktet "Til kursister"
Jeg accepterer betingelserne