Studietur 2.HF august 2022 - betaling af 3. rate

Her betaler du for 3. og sidste rate til studieturen i uge 35 for 2.HF. Prisen for 2. rate er på kr. 1.250,-
Betingelserne findes herunder:

Betingelser for studieture
Skolens studie- og ordensregler gælder på studieturen.

Under rejsen skal lærernes anvisninger følges. Beslutninger, der træffes undervejs, gælder derfor i lige så høj grad som de forud trufne aftaler. Rejselærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at det medfører hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste hjemtransportform.

Der er mødepligt til de faglige programpunkter, og alle skal møde veloplagte og friske til dagens program. Manglende deltagelse betragtes som fravær og kan medføre hjemsendelse. Mødetidspunkter/-steder skal overholdes. Hvis man bliver væk fra gruppen eller kommer for sent til bussen/toget mm., skal man selv betale de rejseomkostninger, som er nødvendige for at kunne støde til gruppen igen.

Indtagelse af alkohol er i udgangspunktet ikke tilladt på studieturen. Dog kan der efter aftale med rejselærerne dispenseres herfor ved særlige lejligheder.

Ingen færdes alene. Om aftenen eller om natten færdes man helst i grupper på mindst tre. Fortæl andre, gerne lærerne, hvor man går hen, og hav altid en seddel med adresse og telefonnummer samt kopi af pas og sygesikringskort med. Man går ALDRIG alene sammen med en fremmed eller inviterer gæster med hjem på hotellet.

Hvis man er afhængig af medicin (f.eks. insulin) eller lider af en sygdom, der kan kræve, at andre er bekendt hermed/indgriben fra andre (f.eks. epilepsi), skal rejselærerne orienteres herom FØR afrejsen.

EU-sygesikringskort (det blå sygesikringsbevis) skal medbringes. Skolen tegner ikke rejsefor-sikring. Det er op til den enkelte elev, om man ønsker at tegne dette.

Eleven opfordres til at efterlade eget telefonnummer, rejselærernes telefonnummer, navn/telefonnummer på hotellet til forældre, kæreste eller andre nærtstående personer.

This form is inactive now