Dansk, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget dansk på C-niveau lærer du at udtrykke dig præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftligt.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
Du får kendskab til grammatiske og stilistiske grundbegreber og lærer at benytte forskellige skriftlige udtryksformer, alt efter om tekstens formål er at være refererende eller diskuterende.
Du lærer også at holde oplæg for en forsamling og at argumentere for et synspunkt.
I undervisningen benyttes et bredt udvalg af dansksprogede tekster fra forskellige genrer, såvel litterære som ikke-litterære. Der indgår både trykte og digitale tekster. I gennemgangen af teksterne lærer du at analysere og fortolke teksterne.
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse. Du lærer at udtrykke dig mundtligt i forskellige situationer og træner dine skriftlige færdigheder.
It indgår som et fagligt værktøj, bl.a. i forbindelse med informationssøgning og det skriftlige arbejde.

Eksamen:
Eksamen består af en kombineret mundtlig og skriftlig prøve.
Senest 2 uger før den mundtlige del af prøven får du udleveret en opgave med tilhørende tekstmateriale på maks. 8 sider. Du får 24 timer til at udarbejde en 3-4 siders skriftlig besvarelse. Opgaven har udgangspunkt i såvel kendte som ukendte emner.
I den mundtlige del af prøven indleder du med en gennemgang af din skriftlige opgave i de første ca. 10 minutter. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.